Agentura Majestic :: Stresové situace ve třídě

Agentura Majestic

Stresové situace ve třídě

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem našeho semináře pomoci pedagogickým pracovníkům zvládat stresové situace ve třídě. Po objasnění pojmu „stres“ se učitelé seznámí s jeho projevy. Zvláštní pozornost bude věnována druhům stresorů. Zároveň se účastníci semináře obeznámí se strategiemi zvládání stresu u učitelů a zároveň obdrží návod, jak podat pomocnou ruku žákům v těchto situacích. Jednotlivé strategie budou prezentovány na konkrétních příkladech z pedagogické praxe. Součástí semináře jsou relaxační cvičení s ukázkami. V závěru dojde k seznámení s odbornou literaturou, která se tímto tématem zabývá.

Co vám seminář přinese?

 • Pochopíte zákonitosti fungování stresorů
 • Lektorka Vás provede technikami zvládání stresu
 • Seznámíte se s možnostmi podpory žáků v této oblasti
 • Osvojíte si hlavní faktory stresu
 • Poznáte relaxační techniky
 • Naučíte se minimalizovat stres za katedrou
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol.

  Program

 • Profesionální nároky na učitele
 • Vymezení pojmu „stres“
 • Vnímání stresu a schopnost zvládat stres
 • Klasifikaci stresorů ve školním prostředí
 • Zátěžové situace ve třídě
 • Hlavní faktory stresu u žáků
 • Hlavní faktory stresu učitelů
 • Strategie zvládání stresu ve školním prostředí
 • Význam relaxace