Agentura Majestic :: Semináře, Soft Skills, Výuka jazyků

Agentura Majestic

Semináře a Tréninky

Naše společnost pořádá semináře pro pedagogické pracovníky a tréninky pro korporátní klientelu.

Pro pedagogické pracovníky ➨ Pro korporátní klientelu a veřejnost ➨

Novinky

9.6.2020 Konání semináře: Žák s autismem na základní a střední škole. Místo konání: Vinohradská 89/90 130 00 Praha 3 - Vinohrady

10.3.2020 Konání semináře: Žák s problémovým chováním. Využití asertivních technik ve třídě. Místo konání: Vinohradská 89/90 130 00 Praha 3 - Vinohrady

4.3.2020 Zrušení semináře: Žák s autismem na základní a střední škole - nemoc lektora

3.3.2020 Zrušení semináře: Podpora tvořivosti u žáků/studentů na základní a střední škole - nemoc lektora

18.6.2020 Konání semináře: Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí. Místo konání: Vinohradská 89/90 130 00 Praha 3 - Vinohrady

11.2.2020 Konání semináře: Úspěšná integrace žáků s narušenou komunikační schopností. Místo konání: Vinohradská 89/90 130 00 Praha 3 - Vinohrady

6.2.2020 Konání semináře: Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na ZŠ a SŠ. Místo konání: Vinohradská 89/90 130 00 Praha 3 - Vinohrady